Bridge to IT

Pomagamy prowadzić projekty IT

Facylitacja waszych projektów IT

"Bridge to IT" został stworzony by pomóc kompaniom w transformacji cyfrowej oraz prowadzeniu projektów z dostawcami rozwiązań IT.

Analiza biznesowa

Pomagamy zdefiniować co i dlaczego trzeba zrobić.

Zarządzanie produktem

Dbamy, by produkt rozwijał się prawidłowo.


Zarządzanie projektem

Pilnujemy jak wprowadzane są zmiany.


Integracje

Troszczymy się o ekosystemem rozwiązania.


Czemu my?

Nasze motto to „GTD zamiast BS”.

Ponadto oferujemy większe zaangażowanie przy mniejszych nakładach inwestycyjnych.

A pomaga nam wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych i wielokulturalnych projektach IT.